Điều khoản sử dụng | Nghe tải nhạc Midi, Mp3, HD Video chất lượng cao trên desktop, mobile và TV

Điều khoản sử dụng

Karplus.vn là website âm nhạc Karaoke cung cấp cho Bạn những công cụ trên môi trường internet nhằm mục đích nghe nhạc karaoke , lưu danh sách nhạc cá nhân, tủ nhạc cá nhân và chia sẻ những danh sách và tủ nhạc này đến bạn bè thông qua các công cụ như website, mạng xã hội, phần mềm chat trực tuyến, diễn đàn… hoặc một số công cụ khác.

Ðể sử dụng dịch vụ tại Karplus.vn, bạn phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Bạn chấp nhập mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng website này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại website này. Karplus.vn có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng trang Karplus.vn kể cả khi bạn đăng ký là thành viên của trang web hay không. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng tại Karplus.vn.

BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG

Karplus.vn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Karplus.vn không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Karplus.vn sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này Karplus.vn có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho Karplus.vn những thông tin sau:

 • Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.
 • Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.
 • Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).
 • Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.
 • Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.
 • Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với Karplus.vn theo địa chỉ email sau: contact@Karplus.vn. Xin hãy chú ý rằng; bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG ĐĂNG TẢI

Trang web Karplus.vn luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các ảnh hoặc các nội dung khác. Karplus.vn có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình của Karplus.vn sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của trang Web.

Bạn cam kết rằng: Bạn có đầy đủ năng lực hành vi chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web Karplus.vn: (i) bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép Karplus.vn sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải; (ii) bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.
Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste Karplus.vn, bạn chuyển quyền này cho Karplus.vn. Khi đó Karplus.vn sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ dữ liệu, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cho công việc biên soạn, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của Karplus.vn như đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.
Bạn cũng cho phép người sử dụng trang web Karplus.vn quyền sử dụng (không giới hạn) việc chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web Karplus.vn và chuyển nhượng cho Karplus.vn tất cả các quyền sở hữu như đã nêu; (ii) đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Karplus.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam; (iv) đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Karplus.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.
Bạn đồng ý rằng nguồn tài nguyên, các dữ liệu trên website Karplus.vn (bao gồm nhưng không giới hạn các bài hát, các playlist, album, hình ảnh, file flash, thông tin âm nhạc, thông tin ca sĩ, nhạc sĩ…) do bạn tải lên và Karplus.vn hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền và pháp lý của các nguồn tài nguyên này.
Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web Karplus.vn, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Karplus.vn không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải. Khi truy cập trang web Karplus.vn có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống lại Karplus.vn, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của Karplus.vn về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của bạn. Bạn cam kết rằng; bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn khi bạn trên độ tuổi được pháp luật cho phép.
Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền xóa hoặc sửa chữa những bài hát mà bạn đăng tải nếu bài hát đó đã được Karplus.vn duyệt thành bài hát chính thức (official).

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG ĐĂNG TẢI LỜI BÌNH LUẬN

Trang web Karplus.vn luôn tạo điều kiện tạo điều kiện để bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Các lời bình luận do người sử dụng Karplus.vn đăng tải, thể hiện quan điểm riêng của chính người đó. Trang web Karplus.vn không xác nhận, chứng thực, và không chịu bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào cho các lời bình này. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình luận trên trang Karplus.vn:

 • Không đăng các quảng cáo thương mại.
 • Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.
 • Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.
 • Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.
 • Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đến trang web khác đều không được phép.Karplus.vn có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên, đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản Karplus ID của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chủ quyền - Chúng tôi có toàn bộ quyền về dịch vụ và trang Web của chúng tôi và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ và những quyền này được thừa nhận.

Bản quyền - Chúng tôi sở hữu và được chứng nhận bản quyền về Dịch vụ và trang Web (kể cả văn bản, hình ảnh, logo, biểu tượng, âm thanh và phần mềm). Theo như mục đích của những điều khoản mô tả dưới, theo quyền sở hữu trí tuệ và những luật tương tự theo vị trí địa lý của bạn, trừ việc ủy quyền trong những điều khoản ở bản thỏa thuận này, bạn không được vi phạm điều khoản nào và dưới bất kỳ hình thức nào.

Lấy, tái bản, lưu giữ, phân phát, in, phát hành, trình bày, trang trí hay tạo những nội dung gì từ Dịch vụ hay trang Web của chúng tôi.
Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần Dịch vụ hay trang Web của chúng tôi mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản truớc đó.

CÁC LIÊN KẾT

Trang web Karplus.vn có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Karplus.vn. Karplus.vn không có bất kỳ liên kết với những trang web này do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Karplus.vn cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng khi bạn rời trang web Karplus.vn và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Karplus.vn từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Karplus.vn không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

 • Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;
 • Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;
 • Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.
 • Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 • Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.
 • Tuân theo qui định sử dụng này.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Karplus.vn sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

 • Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);
 • Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;
 • Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứaong đó;
 • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;
 • Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 • Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.
 • Đặc biệt, bạn công nhận rằng tất cả những tài nguyên trên trang Karplus.vn (bao gồm các bài hát, hình ảnh, video clip…) là do người dùng tải lên, hoặc do đối tác của Karplus.vn cung cấp. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền hay trách nhiệm pháp lý của các tài nguyên nêu trên.

CAM KẾT CỦA BẠN

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại Karplus.vn (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

Việc bạn sử dụng trang web;

 • Do bạn vi phạm các điều khoản này;
 • Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;
 • Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân;
 • Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của bạn

Xem nhiều nhất

Tải nhiều nhất

Hỗ trợ trực tuyến